ADDIS

Vi är utbildade i att genomföra ADDIS (Alkohol och drog diagnos instrument) som är evidensbaserat och rekommenderat i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks och beroendevård. ADDIS är ett strukturerat intervjuformulär som får fram en bedömning/diagnos av alkohol- och drogproblematik enligt ICD–10 och DSM-5:s diagnoskriterier. Med dessa kriterier kan man se om problemet handlar om ett skadligt bruk eller ett beroende.
ADDIS kan användas för utredning eller för att motivera till olika insatser och ger klienten svar på vilken grupp han/hon tillhör.
Vi är också certifierade att genomföra motsvarande utredning för spelberoende (GAMES) och sockerberoende (SUGAR).

Behandlningsalternativ

Se våra olika behandlningsalternativ

Ta kontakt

Vi finns här och kan hjälpa till