Traumabearbetning

​Vi arbetar med traumabearbetning enligt EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Det är en protokollbaserad metod som bland annat använder ögonrörelser, lägger fokus på känslor, tankar och fysiska förnimmelser i relation till traumat. Den centrala delen av proceduren är att återkalla en bild av en traumatisk händelse medan klienten samtidig gör ögonrörelser och/eller andra aktiviteter som belastar arbetsminnet. Resultatet är att det sätter igång en självläkande process där laddningen och intensiteten av ett traumatiskt minne minskar drastiskt. Metoden är enkel, snabb och effektiv och det finns mycket forskning om EMDR för olika typer av trauman och PTSD. De flesta beroende och alkoholister har även trauman och att bearbeta dessa trauman är direkt återfallspreventivt och borgar för ett stabilt och behagligt tillfrisknande.

Behandlningsalternativ

Se våra olika behandlningsalternativ

Ta kontakt

Vi finns här och kan hjälpa till