Testa om du är beroende

Här hittar du några tester som som kan vägleda dig i dina funderingar på om du ärr beroende av alkohol, andra droger eller spel. Var modig ch gör testet som passar dina funderingar bäst.
​Tar du tag i dina problem hägrar ett bättre liv!

​Test 2 är mer generellt utformat och med ett annorlunda format.

Behandlningsalternativ

Se våra olika behandlningsalternativ

Ta kontakt

Vi finns här och kan hjälpa till