Arbetsgivare / Personalansvarig

Flexibla och personliga behandlingar för alkohol-, spel och drogberoende.

Vi erbjuder en flexibel behandlingsmodell där vi tillsammans med dig som arbetsgivare, HR eller personalansvarig och medarbetaren gemensamt kommer överens om ett behandlingsprogram. Kan vara  kvälls- eller dagbehandling 2-5 dagar i veckan, som kan kombineras med arbetet eller i en inledande fas enbart bhandling. Möjligheterna är många.

Vi håller informationssamtal ute på er arbetsplats eller hos oss i Malmö eller Lund. Är ni osäkra på om er kollega är alkoholist / alkoholberoende eller drogberoende kan vi bistå med motiverande och diagnosticerande samtal inför en eventuell behandlingsinsats. Observera att vi även behandlar spelberoende. Vi stöttar även er i det pågående och fortsatta rehabiliteringsarbetet med er anställde. Vi tillhandahåller också föreläsningar och korta utbildningar i hur man hanterar alkohol- och drogfrågor på arbetsplatsen. 

En kortare film till arbetsgivaren

En annan variant på filmen till arbetsgivaren

Behandlningsalternativ

Se våra olika behandlningsalternativ

Ta kontakt

Vi finns här och kan hjälpa till