Anhörig / Medberoende

Du som är anhörig drabbas ofta av känslor av oro, ilska, hopplöshet och maktlöshet i relation alkoholisten eller den beroende. Det finns hjälp för den som lider av ett beroende och vi är experter på att hjälpa människor med sådana problem. Det som kännetecknar ett medberoende är helt enkelt: en kvinna eller man vars liv och tankar kretsar kring en annan människas känslor, tankar och beteenden. Den personen kan vara en nuvarande eller före detta partner, en familjemedlem, kollega eller vän. Du kan söka hjälp för alkoholisten/den beroende genom arbetsgivare eller socialtjänst eller ni kan betala själva. Oavsett hur behandlingen skall finansieras börjar vi alltid med ett informationssamtal där vi tar reda på hur hög motivationen för behandling är och där vi diagnosticerar det eventuella beroendet. Vi erbjuder även samtalsterapi och gruppterapi för anhöriga/medberoende.
 

Behandlningsalternativ

Se våra olika behandlningsalternativ

Ta kontakt

Vi finns här och kan hjälpa till